Farbiarske skúšky malých plemien, PZ Borský Mikuláš 5.9.2020

 

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica usporiadala dňa 5.septembra 2020 farbiarske skúšky malých plemien. Organizáciou týchto skúšok poverila Poľovnícke združenie Borský Mikuláš, ktoré toto kynologické podujatie v tomto roku organizuje už po štyridsiatyprvýkrát. Okrem týchto skúšok PZ Borský Mikuláš v tomto roku  organizovalo i farbiarske skúšky stavačov a retrívrov i špeciálne skúšky z vodnej práce, v dňoch 25.-27.9. 2020 je SPK poverené uskutočniť Memoriál Kolomana Slimáka. Uskutočnenie takto náročných skúšok by sa len ťažko dalo uskutočniť bez obetavých členov, ktorí majú záujem a pochopenie pre poľovnícku kynológiu.

Samotné farbiarske skúšky malých plemien zahájil v poľovníckom areáli predseda PZ Borský Mikuláš Bc.Róbert Macek, ktorý privítal všetkých účastníkov skúšok a predstavil zbor rozhodcov vedený hlavnou rozhodkyňou Mgr.Katarínou Malíkovou z Dunajskej Lužnej.

Na skúšky bolo prihlásených 9 vodičov z okresu Myjava, Senica, Skalica, nastúpilo 9 vodičov. Po ukončení poslednej skúšobnej disciplíny hlavná rozhodkyňa Mgr.Katarína Malíková skúšky ukončila, odovzdala  preukazy o pôvode, diplomy a oboznámila s poradím na prvých troch miestach  FSMP nasledovne:

Na prvom mieste skončil slovenský kopov CUPER Spod Mníchovej úboče, 112b./1C s vodičom Pavlom Šustekom z Holíča, na druhom mieste skončil  foxteriér hrubosrstý HERO z Dudlic, 112b./1C s vodičom Martinom Škrabákom z Kútov a na treťom mieste skončila západosibírska lajka ADDIS Cheeky dog 108b./1C s vodičom Ing.Róbertom Smolarčíkom zo Šajdíkových Humeniec.

 

                                               Jozef Bachratý

podpredseda OPK Myjava a Senica