Farbiarske skúšky stavačov v PZ Kúty 20.10.2013

V Regionálnej organizácii SPZ so sídlom v Senici boli v mesiaci október 2013 uskutočnené dve kynologické podujatia. Dňa 20.októbra 2013 sa konali farbiarske skúšky stavačov. Ich organizáciou bolo poverené  PZ v Kútoch a garantom týchto skúšok bol p.Štefan Bada, kynologický referent PZ. Výkon štvornohých zverencov posudzoval hlavný rozhodca RNDr.Anton Dinka  zo Skalice a rozhodca Tibor Ruchovanský z Borského Mikuláša. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov a úspešne skúšky absolvovali traja. Zároveň tým získali poľovnícku upotrebiteľnosť na dohľadávku srnčej zveri. Na prvom mieste skončila suka Donna z Marianskej záhrady, weimarský krátkosrstý stavač, 68 b.,I.cena, vodič Martin Zaťko z Bučian, na druhom mieste skončil pes Acapulco Heat Greyshot, weimarský krátkosrstý stavač, 68 b.,I.cena, vodička Zuzana Kolešová z Bratislavy a na treťom mieste sa umiestnil pes weimarský krátkosrstý stavač Cecille Pontanus 66b.,I.cena s vodičom Ing.Martinom Juríkom z Hlbokého. PZ Kúty pripravilo tieto farbiarske skúšky stavačov na veľmi dobrej úrovni a vytvorilo príjemné podmienky pre vodičov, rozhodcov i prítomnú koronu. Skúšky kladne hodnotil aj hlavný rozhodca a za zorganizovanie skúšok poďakoval zástupca RgO SPZ, predseda Kynologickej komisie pán František Martiš.