Farbiarske skúšky malých plemien, PZ Borský Mikuláš 9.6.2018

Poľovnícke združenie Borský Mikuláš s poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica usporiadala dňa 9. júna 2018 farbiarske skúšky malých plemien. Zraz všetkých zúčastnených sa uskutočnil v areáli PZ Borský Mikuláš „ U Kapličky“.

Zahájenie FSMP uskutočnil predseda PZ Borský Mikuláš Bc. Róbert  Macek. Privítal všetkých prítomných a predstavil rozhodcovský zbor , na čele  s hlavným rozhodcom  RNDr. Antonom Dinkom zo Skalice.   

Na skúšky bolo prihlásených 16 vodičov so svojimi štvornohými zverencami, nastúpilo 15. Po vykonanej kontrole preukazov o pôvode, čipov a vyžrebovaní poradia mohli vodiči a ich štvornohí zverenci začať plniť jednotlivé skúšobné disciplíny. Jednou z tých najdôležitejších bola práca na umelo pofarbenej stope na konci ktorej, bol položený srnec lesný.

Členovia PZ Borský Mikuláš pod vedením kynologického referenta Jozefa Macka pripravili skúšky na vysokej úrovni, tak ako predchádzajúcich štyridsať ročníkov.

Pre vodičov, ktorí sa svojimi psíkmi umiestnili na prvých troch miestach pripravili ceny a pre ostatných účastníkov upomienkové darčeky.

Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné: na prvom mieste skončil  pes foxterrier hrubosrstý ZERO Lemart, 112b., I. cena s vodičom Rolandom Sešerom  z Borského Svätého Jura,  na druhom mieste skončil pes jazvečík hrubosrstý DIX Radava, 108b., I. cena s vodičom Vladimírom Mackom z Borského Petra, a na treťom mieste skončil pes jazvečík hladkosrstý FELIX od Peňažnej hory, 108b., I. cena  s vodičom  Milanom Filípkom zo Šaštína Straží. Z prítomných 15 psíkov skončilo  osem v I. cene, traja v II. cene a dvaja v III. cene a dvaja psy na skúškach neobstáli.

Najdôležitejšie pre všetkých úspešných vodičov však je skutočnosť, že ich zverenci získali predpísanú poľovnú upotrebiteľnosť a oprávnenie dohľadávať poranenú srnčiu zver v poľovných revíroch.

Hlavný rozhodca RNDr. Anton Dinka na záver skúšok poďakoval PZ Borský Mikuláš za vzornú prípravu a priebeh skúšok. OPK Myjava a Senica sa i touto cestou k jeho poďakovaniu pripája.

 

 

                                                             Jozef Bachratý

                                                             podpredseda OPK Myjava a Senica