Jesenné skúšky stavačov a malých plemien v PZ Šaštín-Stráže 5.10.2014

V rámci plnenia plánu Kynologických podujatí uskutočnených v Obvodnej poľovníckej komore pre okresy Myjava a Senica na rok 2014 boli dňa 5.októbra 2014 v Poľovníckom združení Šaštín-Stráže zorganizované jesenné skúšky stavačov a malých plemien.

Skúšky zahájil predseda PZ Šaštín-Stráže p.Vladimír Fiala v poľovníckom areáli PZ, privítal všetkých prítomných a predstavil zbor rozhodcov vedený hlavným rozhodcom RNDr.Antonom Dinkom zo Skalice.

Na skúšky nastúpili štyria vodiči so stavačmi a päť vodičov s malými plemenami. Poľovný revír Šaštín-Stráže ako ešte jeden z mála vďaka príkladnej starostlivosti členov disponuje slušnými stavmi malej zveri a každý psík mal počas skúšok možnosť dostať sa s ňou do kontaktu. Nízke stavy malej zveri v revíroch, v ktorých poľujú vodiči sa prejavilo v nedocvičenosti a celkovom hodnotení zúčastnených, keď len suka springer spaniela s vodičom Ivanom Konečníkom z Rudníka skončila v prvej cene. Traja psy skončili v druhej cene, traja v tretej cene a jeden psík neobstál.

Dobrá organizácia skúšok poriadajúcim PZ Šaštín-Stráže a pekné jesenné počasie sa podieľalo na veľmi vydarenom kynologickom podujatí OPK pre okresy Myjava a Senica, čo v závere skúšok potvrdil hlavný rozhodca RNDr.Anton Dinka.