Jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrívrov - PZ Borský Svätý Jur 4.10.2020

 

Z poverenia  Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica  boli dňa 4.októbra 2020 v poľovnom revíri Borský Svätý Jur uskutočnené jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrívrov.

Na skúšky bolo prihlásených dvanásť vodičov z okresov Senica, Skalica, Malacky. Známe porekadlo „ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ pri týchto skúškach platilo presne naopak. Zo zúčastnených jedenásť, len päť psíkov skúšky dokončilo a získalo poľovnú upotrebiteľnosť a tým oprávnenie sa zúčastňovať na spoločných poľovačkách na malú pernatú a srstnatú zver.

Príčina takéhoto neúspechu sa dá hľadať v nízkych stavoch tejto zveri v poľovných revíroch, čím vodiči strácajú možnosť psíkov poriadne pripraviť na takéto kynologické podujatie , ale i neskúsenosť niektorých mladých vodičov.

Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur vytvorilo pre všetkých účastníkov skúšok optimálne podmienky a tak ako v minulosti skúšky prebehli na vysokej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícií a samozrejme všetkých opatrení v zabránení šírenia nebezpečnej nákazy COVID-19.

V skupine stavačov skúšky úspešne absolvovali: pes nemecký dlhosrstý stavač OLI z Ka - Mir Bohemia, 218b., I. cena s vodičom  Jozefom Balgom z Kútov, druhý skončil pes nemecký dlhosrstý stavač OMAR z Ka - Mir Bohemia 194b., II. cena s vodičom Stanislavom Kubovičom z Kútov a na treťom mieste skončil pes nemecký drôtosrstý stavač BLEK 214b., III. cena s vodičom Jaroslavom Krížom z Unína.

V skupine malé plemená skúšky absolvoval jeden pes, nemecký prepeličiar BONNIE Jelenecké srdce 231b., III. cena s vodičom Petrom Sokolom zo Stupavy.

V skupine retrívrov bola prihlásená jedna suka, ktorá predviedla zo všetkých psov najlepšiu pripravenosť na tieto jesenné skúšky. Jedná sa o nám neznáme plemeno importované z USA CHASEPEACE BAY RETRÍVER, AMÁLKA od Sofia Sula 200b., I. cena s vodičom Máriom Matkovičom z Moravského Svätého Jána.

Nad regulérnosťou skúšok dohliadal rozhodcovský zbor delegovaný ústredím SPK na čele s hlavným rozhodcom pánom Pavlom Šustekom z Holíča.                                            

 

Jozef Bachratý

                                                               podpredseda OPK Myjava a Senica