Memoriál J.Pánika XV.ročník - 4.8.2013

Za zvukov slávnostných poľovníckych signálov v podaní majstra Jozefa Benkoviča z Lábu bol zahájený XV.ročník Memoriálu J.Pánika, verejná strelecká súťaž B-100, ktorú dňa 4. augusta 2013 na strelnici v Senici, časť Čáčov usporiadala Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici.

JUDr. Juraj Procházka, predseda RgO SPZ, v krátkom príhovore oboznámil s históriou budovania streleckého areálu v Čáčove, na ktorom mal p.Pánik ako dlhoročný predseda streleckej komisie nesmierne zásluhy a podiel. Privítal všetkých prítomných strelcov, predstavil zbor rozhodcov a odovzdal slovo ing. Eugenovi Szökemu, hlavnému rozhodcovi, ktorý réžiu Memoriálu Jána Pánika zobral do svojich rúk až po vyhlásenie výsledkov a odovzdal 16 cien pripravených RgO SPZ pre zúčastnených strelcov. Súťaže sa zúčastnilo 29 strelcov, z toho 11 z Českej republiky. Napriek mimoriadne horúcemu počasiu boli dosiahnuté dobré výsledky a pretekári bojovali až do posledného terča, ktorý rozhodol o celkovom poradí.

Po vykonanom rozstrele o tretie a štvrté miesto bolo konečné poradie na 1. – 10. mieste nasledovné :

Víťazom Memoriálu J.Pánika pre rok 2013 sa stal Jurkovič Benjamín z Palárikova (95 b.), na druhom mieste skončil Matějík Miroslav zo Záhorovic, ČR (93 b.), tretí skončil Kopiar Miroslav zo Závodu (92 b.), štvrtý skončil Krčma Pavel, Nezdenice, ČR (92 b.), na piatom mieste sa umiestnil Vaňhara Oldřich z Fryštáku, ČR (91 b.), šiesty skončil Zachar Peter z Malženíc (91 b.), na siedmom mieste skončil Sládek Peter zo Senice (90 b.), ôsmy skončil Ing. Ďuračka Jozef z Trnavy (90 b.), na deviatom mieste sa umiestnil Zapletal Jaromír zo Zlína-Štípa, ČR (90 b.) a na desiatom mieste sa umiestnil najmladší účastník Memoriálu len 14 ročný Prstek Radovan zo Šaštína – Stráží (88 b.).

Podľa streleckého poriadku SPZ pretekári splnili limit pre získanie 9 I. VT, 12 II.VT a 3 III.VT v streleckej disciplíne – olympijská batéria B-100.

Všetkým zúčastneným strelcom a hlavne oceneným pretekárom úprimne blahoželáme, sponzorom vyslovujeme veľkú vďaku za poskytnuté prostriedky a hodnotné ceny, ktoré sú už dlhodobo samozrejmosťou pri poriadaní všetkých XV ročníkov Memoriálu J.Pánika. Veríme tomu, že sa s takýmto spôsobom oceňovania strelci stretli na málo strelniciach na Slovensku, ale i v ČR.

Výsledková listina:

                        Výsledková  listina  VSP - B -100      

Umiestne-

nie

Priezvisko a meno PZ,PS I. kolo  II. kolo  III. kolo  IV. kolo  Spolu  VT
1. Jurkovič Benjamín Palárikovo 23 24 23 25 95 I.VT
2. Matějík Miroslav Záhorovice, ČR 24 22 23 24 93 I.VT
3. Krčma Pavel  Nezdenice, ČR 25 21 25 21 92 I.VT
4. Kopiar Miroslav Závod 22 24 22 24 92 I.VT
5. Vaňhara Oldřich Fryšták, ČR 24 21 22 24 91 I.VT
6. Zachar Peter Malženice 22 24 25 20 91 I.VT
7. Sládek Peter Senica 21 23 24 22 90 I.VT
8. Ďuračka Jozef Trnava 21 24 24 21 90 I.VT
9. Zapletal Jaromír Zlín.Štípa, ČR 22 24 24 20 90 I.VT
10. Prstek Radovan Šaštín-Stráže 20 23 20 25 88 II.VT
11. Tesař Miroslav Hať, ČR 20 23 21 24 88 II.VT
12. Beňo Ľudovít Hlohovec 23 23 23 19 88 II.VT
13. Baďura Miroslav Trnava 22 23 20 22 87 II.VT
14. Šmida Miroslav Šaľa 18 25 22 21 86 II.VT
15. Rak Josef Záhorovice, ČR 22 22 22 20 86 II.VT
16. Witassek Jan Hať, ČR 19 22 22 21 84 II.VT
17. Cigán Jindřich JUDr. Hať, ČR 19 19 24 21 83 II.VT
18. Vidovič Dušan Sekule 21 21 21 20 83 II.VT
19. Kupkovič Martin Trnava 22 23 21 17 83 II.VT
20. Dudo Matúš Modra 19 22 19 22 82 II.VT
21. Nagy Štefan Dunajská Streda 20 19 23 20 82 II.VT
22. Furda Jaroslav Jaslovské Bohunice 18 19 18 20 75 III.VT
23. Baránková Hana Kroméříž, ČR 18 20 18 19 75 III.VT
24. Orešanský Cyril Trnava 22 16 18 17 73 III.VT
25. Václavek Petr Lukoveček, ČR 20 16 16 17 69  
26. Kálozy Dezider Galanta 16 18 18 16 68  
27. Sivák Rudolf Gajary 21 19     40  
28. Kocanda Miloslav Kroméříž, ČR 4 8 13 13 38  
29. Záblacký Jozef Gajary 17 19     36  

Hlavný rozhodca: Ing.Szöke Eugen