Memoriál Jána Janšáka M-800 11.6.2017

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 11.06. 2017 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXI. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800.

Poriadaním tejto streleckej akcie si RgO SPZ ale i členovia PZ Jablonica pripomínajú pamiatku pána Jána Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica a funkcionárom OkO SPZ Senica. V krátkom príhovore jeho zásluhy spomenul hlavný rozhodca Jozef Bachratý, ktorý mu zároveň poďakoval za to, že k poľovníctvu priviedol nielen oboch synov Jána a Jaroslava, ale i vnuka Petra.

Vzorne pripravený areál Čáčovskej strelnice privítal  tridsať prevažne špičkových strelcov v tejto malokalibrovkovej streleckej súťaži. Dobrá organizácia súťaže ale i pekné počasie  prispeli k hladkému priebehu súťaže. Po ukončení poslednej disciplíny mohlo byť vykonané celkové vyhodnotenie súťaže v jednotlivcoch i prihlásených trojčlenných družstiev a vyhláseniu výsledkov.

RgO SPZ vďaka ochote sponzorov zabezpečila pre prvých desať pretekárov hodnotné ceny. Toto poradie bolo nasledovné: putovný pohár a ďalšie hodnotné ceny získal Ing. Štefan Bugyi zo Šiah výsledkom 797b., na druhom mieste skončil Ing. Stanislav Haramia z Malaciek výsledkom 796b., tretí skončil Ing. Róbert Láska z lesy SR š.p. výsledkom 795b., štvrtý skončil Jozef Kopál z Partizánskeho  výsledkom 794b., na piatom mieste skončil Štefan Flux ml. z Chropova výsledkom 790b., šiesty skončil  Ivan Bednár z Topolčian výsledkom 789b., siedmy bol Peter Barančík z Považskej Bystrice výsledkom 789b., ôsmy skončil Ing. Daniel Jurkovič Malacky výsledkom 788b., deviaty skončil Róbert Szabo z Komárna výsledkom 786b., a na desiatom mieste skončil Štefan Flux st. z Chropova výsledkom 784b.

V súťaži trojčlenných družstiev na prvom mieste skončilo družstvo Malacky I. z OkO Malacky, druhé bolo družstvo Chropov z OkO SPZ Skalica a tretie skončilo družstvo Malacky II. z OkO SPZ Malacky.

 

 

                                                                               Jozef Bachratý

                                                      tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici