Memoriál Jána Janšáka M-800, XVII.ročník

Memoriál J.Janšáka M-800,7.7.2013.xls 

 Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 7. júla 2013 na strelnici v Senici časť Čáčov už 17.ročník Memoriálu Jána Janšáka v disciplíne M-800.

Poriadaním tohto streleckého podujatia si RgO SPZ so sídlom v Senici pripomína a uctieva pamiatku pána Jána Janšáka, ktorý bol dlhoročným predsedom PZ Jablonica a funkcionárom Okresnej organizácie SPZ v Senici. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdával svojim synom Jánovi, Jaroslavovi a vnukovi Petrovi, ktorí pokračujú po jeho poľovníckych chodníčkoch a sú pravidelnými účastníkmi tohto podujatia.

Zahájenie súťaže uskutočnil riaditeľ preteku pán Jaroslav Janšák, ktorý všetkých v mene RgO SPZ a rodiny Janšákových privítal a predstavil zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Ing. Eugenom Szökem zo Šaštína – Stráží.

Súťaže sa zúčastnilo 23 pretekárov z bývalého západoslovenského kraja, ktorí svojimi výsledkami potvrdili, že sa tu stretla guličkárska špička. Súťaž sa riadila podľa nového streleckého poriadku SPK. Dvaja strelci nastrielali  najvyšší výsledok a tak o prvom a druhom mieste muselo byť rozhodnuté až dvomi rozstrelmi na terč redukovaného diviaka.

Sponzorsky podporili Memoriál Jána Janšáka firma Tomáša Kabaňu z Jablonice a EX3, s.r.o. zo Senice a pretekári tak súťažili o hodnotné ceny. Poradie na prvých piatich miestach bolo nasledovné :

Memoriál J. Janšáka za rok 2013 vyhral po rozstrele  Bednár Ivan z Topoľčian výsledkom 793 b, MS, druhý skončil Szabó František z Chynorian výsledkom 793 b, MS, na treťom mieste sa umiestnil Šuchman Vladimír z Topoľčian výsledkom 792 b, MS, štvrtý skončil Jurkovič Ernest z Holíča výsledkom 791 b, MS a na piatom hodnotenom mieste sa umiestnil Szabó Róbert z Komárna výsledkom 790 b, I.VT.

Pretekári na tejto súťaži dosiahnutými výsledkami získali 4 tituly streľby SPK, deväť I.VT, tri II.VT a jednu III.VT SPK.

RgO SPZ so sídlom v Senici i touto cestou ďakuje uvedeným sponzorom za poskytnutú pomoc na zabezpečenie cien pre súťažiacich.