Memoriál Jána Pánika - 6.8.2017

 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 6. augusta 2017  na svojej strelnici RgO SPZ v Čáčove  už 19.ročník Verejnej streleckej súťaže v streľbe na batérii a oblúkovom strelisku  „ Memoriál Jána Pánika“. Pán Ján Pánik  bol dlhoročným predsedom streleckej komisie OkO SPZ, neskôr RgO SPZ pod, ktorého vedením bol vybudovaný strelecký areál v Senici časť Čáčov a uskutočnených množstvo streleckých súťaží slovenskej i medzinárodnej úrovne.

Poriadaním tohto verejného streleckého preteku si RgO SPZ aspoň takto uctieva pamiatku na pána Jána Pánika.

Verejný strelecký pretek sa uskutočnil na strelisku olympijská batéria  v štyroch položkách po 25 terčov takže strelec mohol získať maximálny počet 100 bodov. Okrem tohto RgO SPZ pripravila i ďalší vložený pretek na Oblúkovom strelisku, v ktorom sa pretekárom hodnotil výsledok, ktorý dosiahli v dvoch najlepších 20 terčových položkách.

Do hlavného závodu sa prihlásilo 40 pretekárov, z ktorých bolo 15 zo susednej Českej republiky. Vo vloženom preteku na oblúkovom strelisku sa zaprezentovalo 20 pretekárov.

RgO SPZ so sídlom v Senici vďaka sponzorom  zabezpečila pre strelcov na batérii 15 hodnotných cien a na oblúkovom strelisku ocenila športovými pohármi prvých päť strelcov.

Poradie pretekárov v hlavnom preteku v streľbe ba olympijskej batérii na prvých desiatich miestach bolo nasledovné:

Na prvom mieste po rozstrele skončil Miroslav Tesař, Hať ČR, druhý bol Miroslav Matějík, Záhorovice ČR, tretí po rozstrele skončil Jaromír Zapletal, Zlín- Štípa ČR, štvrtý bol Jozef Mancír, Nitra, piaty skončil Štefan Nagy z Dunajskej Stredy, šiesty skončil  Andrej Tóth z Galanty, siedmy bol Vojtech  Farkaš z Dunajskej Stredy, na ôsmom mieste skončil Milan Kovár z Malaciek, deviaty skončil Ján Libant z Hlohovca a na desiatom mieste bol Rudolf Sivák z Gajar.

Vo vloženom závode na oblúkovom strelisku bolo poradie na prvých piatich miestach nasledovné:

Na prvom mieste skončil Ing. Andrej Jankovič z Koválova, druhý skončil  Stanislav Pospíšil, Lipov ČR, na treťom mieste  skončil Rudolf Sivák  z Gajar, štvrtý skončil Štefan Nagy z Dunajskej Stredy a na piatom mieste skončil Ing. Lukáš Hulka zo Senice.

Preteku príliš neprialo počasie, ale o občerstvenie a poľovnícke špeciality v bufete sa postaral pán Ivan Mertel zo Senice, čo aspoň čiastočne strelcom náladu zlepšilo.

 

Jozef Bachratý – tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici