Predbežné farbiarske skúšky (PF) v PZ Koválov

Na základe Plánu kynologických podujatí na rok 2013 uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 08. septembra 2013 v PZ Koválov predbežné farbiarske skúšky.Skúšky organizačne pripravila kynologická komisia RgO SPZ pod vedením jej predsedu pána Františka Martiša .

PZ Koválov je dlhodobým poriadateľom týchto PF skúšok, takže svoje skúsenosti vedeli zúročiť i na týchto skúškach a tieto boli už tradične pripravené na vysokej odbornej i kultúrnej úrovni.

O tieto skúšky býva v regióne Záhoria dlhodobo veľký záujem a nie inak tomu bolo i v tomto roku, nakoľko sa prihlásilo až 11 vodičov, jeden nenastúpil, dvaja odstúpili a ôsmi skúšky úspešne ukončili.

Slávnostné zahájenie PF uskutočnil predseda RgO SPZ JUDr. Juraj Procházka, ktorý privítal všetkých prítomných vodičov, koronu a odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi Albínovi Luknárovi zo Záhorskej Vsi a spolurozhodoval s Ing. Ladislavom Šírom z Rohožníka.

Na prvých troch miestach podľa dosiahnutých výsledkov v rozhodcovských tabuľkách sa umiestnili :  

Na prvom mieste skončila suka bavorský farbiar BONA pod Vertlinom, I. cena s počtom bodov 200, s vodičom Ferenčičom Ľudovítom z Plaveckého Petra,  na druhom mieste sa umiestnila suka ARSA bavorský farbiar, I. cena s počtom bodov 200, vodič Tomašovič Juraj z Borského Mikuláša a tretia skončila suka KEISY Nemenéró bavorský farbiar, II. cena 180 bodov s vodičom Šimkom Jánom z Borského Svätého Jura.

Skúšky boli vykonané vo veľmi dobre zazverenom revíri a RgO SPZ so sídlom v Senici ďakuje PZ Koválov za výborne zorganizované PF.