Predbežné farbiarske skúšky (PF) v PZ Koválov 14.9.2014

Na základe Plánu kynologických podujatí na rok 2014 uskutočnila Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica dňa 14.septembra 2014 v PZ Koválov predbežné farbiarske skúšky.

Skúšky organizačne pripravila kynologická komisia OPK pre okresy Myjava a Senica pod vedením jej predsedu pána Františka Martiša .

PZ Koválov je dlhodobým poriadateľom týchto PF skúšok, takže svoje skúsenosti vedeli zúročiť i na týchto skúškach a tieto boli už tradične pripravené na vysokej odbornej i kultúrnej úrovni.

O tieto skúšky býva v regióne Záhoria dlhodobo záujem a nie inak tomu bolo i v tomto roku, nakoľko sa prihlásilo 9 vodičov, zúčastnilo sa 6 vodičov.

Slávnostné zahájenie PF uskutočnil predseda PZ Koválov p.Milan Komárek, ktorý privítal všetkých prítomných vodičov, koronu a odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi ing.Ladislavovi Šírovi a spolurozhodoval s p.Ľudovítom Ferenčičom.

Na prvých troch miestach podľa dosiahnutých výsledkov v rozhodcovských tabuľkách sa umiestnili: 

na prvom mieste skončila suka bavorský farbiar DOLY z Hradištnice, I.cena s počtom bodov 200, s vodičom Mgr.Petrom Sekáčom z PZ Koválov,  na druhom mieste sa umiestnila suka KEYSI Šípova skala bavorský farbiar, I.cena s počtom bodov 190, vodič Vladimír Macek z Borského Mikuláša a tretí skončil pes HUGO z Nižného poľa hanoverský farbiar II.cena 184 bodov s vodičom Tomášom Maczalom z Vlčian.

Skúšky boli vykonané vo veľmi dobre zazverenom revíri a OPK pre okresy Myjava a Senica ďakuje PZ Koválov za výborne zorganizované PF.