Predbežné skúšky farbiarov - PZ Koválov, 10.9.2017

   

Na základe poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica usporiadalo Poľovnícke združenie Koválov dňa 10.septembra 2017 predbežné skúšky farbiarov.

Skúšky sa uskutočnili v dobre zazverenom poľovnom revíri Koválov. Slávnostné zahájenie skúšok sa uskutočnilo v peknom poľovníckom areály  PZ Koválov. Za organizačný výbor všetkých účastníkov privítal František Martiš.

Na skúšky nastúpilo 8 vodičov so svojimi štvornohými zverencami. Ich výkony posudzovali rozhodcovia Pavol Mikláš (HR) a Bc.Miloslav Kardoš z okresu Považská Bystrica.

Skúšky sa uskutočnili podľa  skúšobného poriadku SPK na umelo založenej pofarbenej stope staršej ako 12 hodín.

Úspešným absolvovaním týchto skúšok získali predvádzaní psy a suky predpísanú poľovnú upotrebiteľnosť a oprávnenie dohľadávať všetku raticovú zver, čo sa i všetkým prihláseným štvornohým zverencom  napokon podarilo.

Predseda kynologickej komisie Viliam Masár z Hradišťa pod Vrátnom zasponzoroval nákup športových pohárov pre majiteľov, ktorých psy skončili na prvých troch miestach.

Toto poradie bolo nasledovné: na prvom mieste skončil pes tatranský durič ALEX Tučín – Vinné ,190b. Ic s vodičom Jaroslavom Mendelom zo Zaškova, druhá skončila suka bavorského farbiara  BELLA spod Naháčskeho 134b. IIc s vodičom  Ing.Igorom Vittekom  z Plaveckého Petra a na treťom mieste skončila suka bavorského farbiara GORI z Hradištnice 128b.III.c.s vodičom  Michalom Janským z Gbelov.  

Záver skúšok vykonal zástupca OPK, ktorý poďakoval rozhodcom za objektívne posudzovanie a poriadajúcemu PZ Koválov za výborne pripravené predbežné skúšky farbiarov.

Jozef Bachratý

                                        podpredseda OPK Myjava a Senica