Regionálne kolo KMPP

Regionálne kolo KMPP

V sobotu 18.5.2013 sa na strelnici RgO SPZ v Čáčove uskutočnilo regionálne kolo KMPP. Ráno nás privítalo zamračenou oblohou, dokonca nás postrašila i malá prehánka. Obavy z nepriazne počasia boli dôvodom, že jednotlivé súťažné stanovištia sme rozmiestnili pod prístrešky, čo pekný a rozľahlý areál strelnice umožňoval.

Mladých pretekárov, členov krúžku mladých priateľov poľovníctva a ochrancov prírody počasie vôbec nezaskočilo. Po slávnostnom otvorení za zvukov poľovníckych signálov a následných raňajkách začalo overovanie znalostí a skúseností na prvej disciplíne, čo boli teoretické testy Po ich ukončení sa jednotlivé družstvá súťažiacich rozišli plniť ďalšie odborné disciplíny. Na každom z deviatich pracovísk boli vždy dvaja rozhodcovia. Rozhodcovia, členovia osvetovej komisie, boli preto doplnení i vedúcimi krúžkov a odborníkmi z oblastí lesníctva a pedagogiky. U disciplíny trofeje a poľovnícke názvoslovie sa ako rozhodkyňa zúčastnila i Lenka Makovníková , v minulosti úspešná členka KMPP pri PZ Senica Bažantnica, v súčasnosti už študentka strednej lesníckej školy, ktorá sa spolu so svojím otcom venuje výchove mladých v krúžku v obci Hlboké.

K hladkému priebehu celej súťaže prispelo nakoniec i počasie, ktoré sa umúdrilo. Celkové výsledky potvrdili úspešnosť tých, ktorí majú v PZ dobrú prípravu.

Na 1.mieste sa umiestnil Patrik Hajdin z PZ Moravský Svätý Ján,

2.miesto Lucia Praskačová z PZ Častkov

3.miesto Adrianka Šaraboková z PZ Častkov

Títo budú našu RgO SPZ reprezentovať na celoslovenskom kole v Považskej Bystrici.

V súťaži družstiev bolo poradie nasledovné :

1. KMPP pri PZ Častkov

2. KMPP pri PZ Moravský Svätý Ján

3. KMPP pri PZ Štefanov

Víťazní pretekári mali radosť z úspechu, diplomov i vecných darčekov, ktoré im na záver súťaže boli odovzdané. Drobné darčeky boli odovzdané i všetkým súťažiacim. Nostalgicky sme zaspomínali na doby, kedy sme v okrese Senica mali až 37 krúžkov. Doba sa v tomto smere zmenila. O to viacej treba poďakovať tým poľovníkom, ktorí sa i v súčasnosti venujú výchove mládeže.