SD PZ Prietrž 4.-5.12.2021

„ Duričské skúšky v PZ Prietrž „

 

Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica uskutočnila v dňoch 4.-5. Decembra 2021 duričské skúšky. Organizáciou týchto skúšok poverila Poľovnícke združenie Prietrž.

Duričské skúšky boli zahájené v areály PZ Prietrž zatrúbením slávnostných poľovníckych fanfár v podaní pána Marcela Krahulca ml..  Predseda PZ Prietrž Pavol Czobor privítal účastníkov skúšok v mene PZ Prietrž . Za  OPK Myjava a Senica sa ujal slova podpredseda OPK Jozef Bachratý, ktorý v úvode poďakoval PZ Prietrž za organizovanie takýchto náročných skúšok, predstavil hlavného rozhodcu pána Gabriela Ostatníka z Bolerázu delegovaného ústredím SPK. Tento sa po udelení slova  ujal organizácie celých duričských skúšok až do vyhlásenia výsledkov.

Na skúšky bolo prihlásených 14 vodičov so svojimi štvornohými zverencami, nastúpilo 12.

Po zahájení a vylosovaní štartovacích čísiel sa všetci účastníci skúšok presunuli do poľovného revíru Prietrž na prvú skúšobnú disciplínu spoločná poľovačka na diviačiu zver. Prvé výstrely, ktoré začali padať po rozostavení strelcov a spustenípohonu dali tušiť, že poľovný revír Prietrž bol na tieto skúšky vybratý predsedom kynologickej komisie OPK Viliamom Masárom veľmi správne.

Rozmanitosť zveri nachádzajúca sa v pohone umožnilo kontakt každému psíkovi, takže hlavný rozhodca mohol po prvom pohone poľovačku ukončiť s výložou 8 ks diviačej zveri. V prvý deň boli v súlade so skúšobným poriadkom SPK odskúšané drobné disciplíny a rozhodcovia prvý deň skúšok ukončili pracovnou poradou.

Druhý deň skúšok bol zahájený takzvanou skúškou odvahy na diviačiu zver v diviačom oplôtku. Po skončení tejto disciplíny sa vodiči presunuli do revíru na absolvovanie poslednej disciplíny dohľadanie diviaka na umelo založenej nepofarbenej stope 300-500 krokov dlhej.

Po ukončení poslednej dohľadávky mohol zasadnúť rozhodcovský zbor na záverečné hodnotenie, vypísanie tabuliek a diplomov a vyhlásiť výsledky tejto dvojdňovej kynologickej akcie.

Poriadajúce PZ Prietrž zabezpečilo pre prvých troch účastníkov ceny – športové poháre. Poradie na týchto prvých troch miestach bolo nasledovné:

Duričské skúšky vyhrala suka Slovenský kopov DONA spod Mníchovej úboče 199 b. I. cena, s vodičom Šimonom Masárom z Hradišťa pod Vrátnom, na druhom mieste skončil pes jazvečík  hrubosrstý MILO z Plentovho dvora 191 b. I. cena, vodič JUDr. Ľubomír Linder z Moravského sv. Jána a tretia skončila suka Cisy z Chtelnickej kúrie, slovenský kopov I. c., 178b. s vodičom Ľubošom Lukačovičom z Chtelnice.

Z dvanástich psíkov a súk skončili 4 v I. cene, 3 v II. cene a 5 v III. cene.

Na záver hlavný rozhodca pán Gabriel Ostatník za rozhodcovský zbor poďakoval poriadajúcemu PZ Prietrž a OPK Myjava a Senica za výborne pripravené duričské skúšky . Vodičom zablahoželal k získaniu predpísanej poľovnej upotrebiteľnosti a oprávnenie účasti na spoločných poľovačkách na diviačiu zver, ktoré sú najúčinnejším nástrojom na znižovanie stavov diviačej zveri a tým zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazy afrického moru ošípaných.

Slávnostné halali tieto duričské skúšky ukončili.

 

                                                                                  Jozef Bachratý

                                                                        podpredseda OPK Pre okresy

                           Myjava a Senica