Skúšky duričov, Moravský Svätý Ján - 8.-9.12.2018

Na základe schváleného Plánu kynologických podujatí v Obvodnej poľovníckej komore Myjava a Senica pre rok 2018 boli uskutočnené v dňoch 8.-9 decembra 2018 v Poľovníckom združení Moravský Svätý Ján skúšky duričov.

Jedná sa o pomerne náročné dvojdňové skúšky, na ktorých predvádzaní poľovnícky psy získajú predpísanú poľovnú upotrebiteľnosť , ktorá ich oprávňuje sa zúčastňovať spoločných poľovačiek na diviačiu zver a v prípade potreby i dohľadania poranených kusov tejto nebezpečnej zveri.

Prvý deň skúšok sa začal slávnostným nástupom za zvuku poľovníckych fanfár , spoločnou poľovačkou  na diviačiu zver.

Účastníkov skúšok a poľovačky privítal predseda PZ Moravský Svätý Ján pán  Štefan Haššo a poľovný hospodár Ing. Peter Mračna.

Nad regulárnosťou  skúšok dohliadal rozhodcovský zbor na čele s hlavným rozhodcom Ing. Mariánom Plentom zo Svätého Antona. Na skúšky bolo prihlásených trinásť vodičov so svojimi štvornohými zverencami. Po skončení úspešnej spoločnej poľovačky v prvý deň skúšok boli psy odskúšané na takzvaných drobných disciplínach.

Druhý deň skúšky začali skúškou odvahy v diviačom oplôtku a pokračovali poslednou disciplínou dohľadávka diviaka na umelej založenej nepofarnebej stope.  

Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján pristúpilo k organizácii skúšok veľmi zodpovedne, čo sa prejavilo na samotných skúškach, nakoľko z trinástich psov len jeden na skúškach duričov neobstál.

Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné : na prvom mieste skončil pes, jazvečík hrubosrstý CITRO RaDaVa, 187b./I.c s vodičom Richardom Sokolom z Borského  Jura, na druhom mieste skončila suka jazvečík hrubosrstý PARA od Rabčických borov, 177b./I. c s vodičkou Blankou Studeničovou z Malaciek a na treťom mieste skončila suka  slovenský kopov BRITA Vráblov dvor 175b./Ic s vodičom Vladimírom Valúchom z Vrboviec.

Na záver duričských skúšok v PR Moravský Svätý Ján hlavný rozhodca ing.Marián Plenta poďakoval PZ Moravský Svätý Ján za výborné zorganizovanie skúšok počas oboch dní. Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica sa i touto cestou k jeho poďakovaniu pripája.

                                                                                          Jozef Bachratý

                                                                       Podpredseda OPK Myjava a Senica