Skúšky duričov v PZ Klenová Brezová pod Bradlom, 24.-25.11.2018

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica usporiadala v dňoch 24.-25. novembra 2018 duričské skúšky.  Organizáciou skúšok poverila PZ „ Klenová „ Brezová pod Bradlom. Centrum duričských skúšok bolo pri bývalej horárni v Čiernom Blate, nachádzajúcej sa v poľovnom revíri ML Brezová pod Bradlom.

Prvý deň skúšok bol zahájený slávnostným nástupom  pred spoločnou poľovačkou na diviačiu zver. Účastníkov skúšok i samotnej poľovačky privítal predseda PZ „ Klenová „ Brezová pod Bradlom pán Ján Škoruba a poľovnícky hospodár pán Dušan Ondreička. Po ich príhovore sa už ujal slova hlavný rozhodca pán Gabriel Ostatník  z Bolerázu, ktorý spolu s rozhodcovským zborom  riadil skúšky až do ich ukončenia.

Po úspešnej spoločnej poľovačke, na ktorej sa ulovilo v dvoch pohonoch deväť kusov diviačej  zveri, boli psi odskúšané v disciplínach podľa skúšobného poriadku.

Druhý deň skúšky pokračovali takzvanou skúškou odvahy v diviačom oplôtku PZ Turá Lúka za asistencie skúseného správcu oplôtku Bc.Jána Smolíčka, člena PZ Turá Lúka. Po absolvovaní tejto disciplíny sa vodiči presunuli do poľovného revíru „ Klenová „ Brezová pod Bradlom, kde absolvovali posledné disciplíny, dohľadávka diviaka na nepofarbenej stope.

Na duričské skúšky bolo prihlásených 13 vodičov so svojimi štvornohými zverencami.

Šesť psíkov skončilo v I. cene, dvaja v II. cene, traja skončili v III. cene a dvaja na skúškach neobstáli.

Poradie na prvých troch miestach bolo nasledovné :

Na prvom mieste skončila suka jagdterriera ZEPA spod Bankova, 205b., I. cena s vodičkou Lenkou Milčíkovou z Brezovej pod Bradlom, na druhom mieste skončil pes slovenský kopov CIRO Žabí potok, 192b.,  I. cena s vodičom Jánom Eliášom z Vrboviec, tretia skončila suka slovenský kopov AKY spod Mníchovej úboče, 192b., I. cena  s vodičom Viliamom Masárom z Hradišťa pod Vrátnom.

 Na záver skúšok hlavný rozhodca Gabriel Ostatník za všetkých zúčastnených duričských skúšok poďakoval OPK Myjava a Senica a poriadajúcemu PZ „ Klenová „ Brezová pod Bradlom za kvalitnú prípravu a výborne zorganizované duričské skúšky, na ktorých jedenásť psov a fen získalo predpísanú poľovnú upotrebiteľnosť a oprávnenie sa zúčastňovať na spoločných poľovačkách na diviačiu zver. OPK Myjava a Senica sa i  touto cestou k jeho poďakovaniu pripája.

                                                                                                        Jozef Bachratý

                                                                                          Podpredseda OPK Myjava a Senica