Skúšky v brlohárení na líšku

Na základe Plánu kynologickej činnosti pre rok 2013 uskutočnila Kynologická komisia Regionálnej organizácie SPZ so sídlom v Senici pod vedením Františka Martiša, predsedu Kynologickej komisie dňa 22. septembra 2013 na umelom brlohu na strelnici RgO SPZ v Čáčove skúšky v brlohárení  na líšku.

RgO SPZ so sídlom v Senici už dlhodobo poveruje poriadaním týchto skúšok Poľovnícke združenie Senica – Bažantnica, v ktorom poľovnícku kynológiu vedie Ján Machata.

Zahájenie skúšok uskutočnil predseda PZ Senica – Bažantnica Ing. Vladimír Holický, ktorý privítal prihlásených dvadsaťjeden vodičov a predstavil zbor rozhodcov vedený hlavným rozhodcom delegovaným SPK pánom Petrom Psotným zo Starej Turej.

Samotné skúšky sa v zmysle Skúšobného poriadku SPZ konali v dvoch kolách tak, aby boli čo najobjektívnejšie posúdené výkony prihlásených štvornohých zverencov, ktorí absolvovaním týchto skúšok získali predpísanú poľovnícku upotrebiteľnosť pre jazvečíky a terrieri pre prácu v poľovníckych revíroch.

Zo strany organizátora skúšok boli vytvorené všetky predpoklady pre úspešný priebeh celých skúšok, čo na záver ocenil i hlavný rozhodca pán Peter Psotný.

Poľovnícke združenie Senica – Bažantnica zabezpečilo pre prvých troch vodičov terriérov a jazvečíkov hodnotné ceny a preto uvádzame poradie ocenených vodičov nasledovne:

V skupine jazvečíkov vodiči z Českej republiky obsadili prvé tri miesta. Prvý skončil pes jazvečík hrubosrstý Mek od Říčky Šlapanky I.I. cena 72/72 b. s vodičom Milanom Kohoutem z Krucemburku, ČR, druhá skončila suka jazvečíka hrubosrstého Chira z Borovských lesů I.I. 64/64 b. s vodičom Karlem Tonarem z Havlíčkovej Borovej, ČR, na treťom mieste sa umiestnil pes jazvečík hrubosrstý Luis Horalka II.I. 56/64 b. s vodičom Jiřím Šumberom z Vikýřovic, ČR.

V skupine terriérov dominovali jagdterriéry. Na prvom mieste skončila suka Aida Klímov dvor I.I. 72/72 b. s vodičom Miroslavom Zelenkom z Vrádišťa, okres Skalica, na druhom mieste sa umiestnila suka Juli z Kvaltinovej I.I. 72/72 b. s vodičom Stanislavom Harnošom z Dojča, okres Senica a tretia skončila suka Harys Merom I.I. 72/72 b. s vodičom Romanom Měrkom z Chýnova, ČR.

RgO SPZ so sídlom v Senici i touto cestou ďakuje PZ Senica – Bažantnica za výborne zorganizované kynologické podujatie, na ktorom sa dobre cítili všetci účastníci skúšok ako i početná korona.