Skúšky vlôh stavačov PZ Kúty 13.4.2014

Dňa 13.4.2014 sa uskutočnili skúšky vlôh stavačov, na ktorých bolo prítomných 7 psov. Vodiči najlepších psov boli: Adam Kotrč so psom nemecký krátkosrstý stavač s počtom bodov 174, na druhom mieste sa umiestnil Martin Švec s nemeckým krátkosrstým stavačom s počtom bodov 165 a tretia bola ing.Miriam Čuhárová so sukou maďarskej vižly s počtom bodov 159. Rozhodovali: hlavný rozhodca Rastislav Macek a Štefan Bada. Revír bol dostatočne zazverený a všetci psy sa dostali po zver.

  Ing.Čuhárová M.,Kotrč A.,Švec M. a rozhodcovia