Verejný strelecký pretek B-100 s medzinárodnou účasťou

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 26. mája 2013 verejný strelecký pretek v streľbe na asfaltové terče v disciplíne olympijská batéria B-100.

Účastníkov streleckej súťaže vo vzorne pripravenom areáli Čáčovskej strelnice privítal riaditeľ súťaže pán Jozef Bachratý, osobitne privítal strelcov z Českej republiky, ktorých bolo z celkového počtu 28 prihlásených účastníkov presná polovica. Nad regulérnosťou súťaže dohliadal zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom pánom Tiborom Minarovičom zo Senice.

Súťažilo sa v štyroch kolách v dvadsaťpäť terčových položkách. Bezporuchový priebeh súťaže prispel k zdarnému ukončeniu pretekov a vyhláseniu výsledkov. RgO SPZ pripravila vďaka stálym sponzorom hodnotné ceny pre súťažiacich umiestnených na prvých 10 miestach. O tom, že z Českej republiky sa na tomto závode zišla strelecká špička svedčí i umiestnenie 8 strelcov z ČR v prvej  desiatke. Poradie na týchto hodnotených miestach bolo nasledovné :

Celkovým víťazom preteku sa stal Jaromír Zapletal Zlín – Štípa, ČR 98b

na druhom mieste skončil Miroslav Matějík, Záhorovice, ČR  93b

tretí skončil Matúš Pista, Trebatice, SR  91b

štvrtý skončil Zdenek Růžička, Velké Nemčice, ČR  90b

piaty skončil Jiří Vala, Blažkov, ČR  89b

šiesty skončil Oldřich Vaňhara, Fryšták, ČR  87b

na siedmom mieste sa umiestnil Josef Rak, Nevšová, ČR  86b

ôsmy skončil Ľudovít Beňo z Hlohovca, SR  85b

deviaty skončil Zdeněk Janalík, Kunovice, ČR  85b

a na desiatom mieste sa umiestnil Pavel Krčma, Nezdenice, ČR  85b

V súlade so streleckým poriadkom SPZ súťažiaci dosiahnutými výsledkami získali 1 titul majster streľby SPZ, 3 x I.VT, 14 x II.VT a 7x III.VT SPZ.

Odovzdaním hodnotných cien a diplomov bol tento VSP s medzinárodnou účasťou ukončený.

 

Por. Št.č. Meno a priezvisko  PZ,PS  I. kolo  II. kolo  III. kolo  IV. kolo  spolu  VT
1. 28 Zapletal Jaromír Zlín-Štípa ČR 24 25 25 24 98 MS
2. 19 Matějík Miroslav Záhorovice ČR  25 23 22 23 93 I.
3. 13 Pista Matúš Trebatice 22 22 24 23 91 I.
4. 14 Ružička Zdeněk Velké Nemčice ČR 25 22 23 20 90 I.
5. 21 Vala Jiří Blažkov ČR 23 21 20 25 89 II.
6. 18 Vaňhara Oldřich Freyšták ČR 23 23 22 19 87 II.
7. 24 Rak Josef Nevšová ČR 22 22 21 21 86 II.
8. 27 Beňo Ľudovít Hlohovec  22 16 23 24 85 II.
9. 26 Janalík Zdeněk Kunovice ČR 21 20 22 22 85 II.
10. 20 Krčma Pavel Nezdenice ČR 23 18 23 21 85 II.
11. 7 Borák Ľuboš  Bratislava  20 21 20 23 84 II.
12. 15 Meszároš Ľudovít Tomášikovo 18 22 22 22 84 II.
13. 16 Sivák Rudolf Gajary 23 19 20 22 84 II.
14. 5 Zedníček Milan Gajary 19 21 22 21 83 II.
15. 22 Cigán Jindřich JUDr. Hať ČR 22 19 21 21 83 II.
16. 10 Barczi Ondrej  Čierna voda 21 19 23 20 83 II.
17. 1 Kálozy Patrik Galanta  20 21 22 19 82 II.
18. 9 Oravec Dušan Malacky 24 20 19 19 82 II.
19. 3 Chobot Ivan Bratislava  21 19 19 21 80 III.
20. 4 Šmíd Jaroslav Břeclav ČR 21 21 18 19 79 III.
21. 17 Chýlik Luboš Brno ČR 20 18 20 20 78 III.
22. 23 Ondrušek Jaromír Záhorovice ČR  20 19 16 22 77 III.
23. 11 Vlk Michal Malacky 20 20 17 19 76 III.
24. 2 Bartal Jozef  Kuklov 22 21 17 16 76 III.
25. 25 Ulčík Vlastimil Prakšice ČR 18 16 19 18 71 III.
26. 12 Rigo Patrik Galanta  14 16 20 18 68  
27. 8 Pavelák Tomáš Hor. Bojanovice ČR 17 18 15 16 66  
28. 6 Kálozy Dezider Galanta  13 12 16 15 56