VSP B-100 27.5.2018

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 27. mája 2018 Verejný strelecký pretek v streľbe na asfaltové terče.

Súťažiaci strieľali v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov, takže mohli dosiahnuť  maximálny počet 100 terčov. Tento výsledok sa však za históriu Čáčovskej strelnice doposiaľ nastrieľať nepodarilo nikomu.

VSP sa zúčastnilo 32 pretekárov prevažne zo Slovenska a štyria z Českej republiky. Na regulérnosť pretekov dohliadal rozhodcovský zbor na čele  s hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom  z Myjavy.

Zo strany RgO SPZ boli vytvorené optimálne podmienky pre súťažiacich, čo malo priaznivý dopad na bezproblémový a hladký priebeh celého preteku.

V konečnom poradí na 1 - 3. mieste musel však rozhodnúť rozstrel , takzvaný KO, nakoľko prvý traja strelci dosiahli rovnaký výsledok 93 zasiahnutých terčov.

RgO SPZ so sídlom v Senici vďaka podpore sponzorov zabezpečila hodnotné ceny pre súťažiacich, ktorí sa umiestnili na 1 – 15 mieste. Poradie na prvých 10 miestach bolo nasledovné: 1. Hladký Milan ml. z Nitry, 2. Mancír Jozef  z Nitry, 3. Nagy Štefan z Dunajskej Stredy, 4. Jozef Šedivý z Partizánskeho, 5.  Kovár Milan z Malaciek, 6. Hric Ľuboš z Veľkého Biela, 7. Foltán Tomáš z Partizánskeho, 8. Farkaš Vojtech z Dunajskej Stredy, 9. Uličný Ľubomír z Liptovského Mikuláša, 10. Pavlíček Miroslav z Topoľčian.

Celkom bolo vystrieľaných 11x I. VT, 8x II a 10 III. VZ SPZ.

O celodenné občerstvenie v bufete sa postaral pán Ivan Mertel s dcérou zo Senice.

Na záver RgO SPZ so sídlom v Senici  i touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, ktorí podporili túto hodnotnú streleckú akciu. Bez ich pochopenia by sa takáto súťaž poriadať nedala.

 

                 Jozef Bachratý       

                                                                                tajomník  RgO SPZ  so sídlom v Senici