Memoriál Jána Pánika - 5.8.2018

VSP memoriál J. Pánika 5.8.2018.xlsx 

Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 5. augusta 2018  na strelnici RgO SPZ v Čáčove už 20. ročník Verejného streleckého preteku " Memoriál Jána Pánika“.

Tento pretek sa začal poriadať k ucteniu pamiatky po Jánovi Pánikovi z Rovenska, ktorý do jeho nečakaného úmrtia  vykonával dlhé roky  predsedu streleckej komisie RgO SPZ a mal významné zásluhy o vybudovanie streleckého areálu v Čáčove.

Súťaž sa uskutočnila na strelisku olympijská batéria v štyroch kolách po dvadsaťpäť asfaltových terčov, takže strelec mohol získať 100 bodov. Technické možnosti strelnice v tejto disciplíne umožňujú účasť maximálne 42 pretekárov, čo spôsobilo, že sa všetci záujemcovia na tento prestížny pretek  nedostali.

Pekné počasie a vzorne upravený areál strelnice privítal v nedeľu prihlásených 42 pretekárov. Po krátkom zahájení, vylosovaní poradia začalo strelecké zápolenie.

Už prvé výsledky naznačovali, že sa na tomto preteku zišla skutočná strelecká elita„ baterkárov“ nielen zo Slovenska, ale i z Českej republiky. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal rozhodcovský zbor na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom z Myjavy.

RgO SPZ so sídlom v Senici má to šťastie, že má vo svojich radoch členov , podnikateľov, ktorí sú v tejto dobe ešte ochotní finančne alebo materiálne podporiť takéto športové podujatie. Vďaka nim, ale i mnohým  poľovníckym združeniam  zabezpečila 15 hodnotných cien. Tak ako i v predchádzajúcich ročníkoch sa práve z týchto dôvodov Memoriál Jána Pánika stal jeden z prestížnych streleckých podujatí, o ktoré je vždy veľký záujem strelcov zo Slovenska, ale i z Českej republiky.

Poradie na pätnástich hodnotených miestach bolo nasledovné: 

na prvom mieste skončil a okrem 1. ceny získal i putovný pohár Pavel Kováč z Karolínky z ČR, 97b., druhý skončil Miroslav Matějík Záhorovice ČR, 96b., tretí skončil Jozef Šedivý z Partizánskeho 95b., štvrtý Ľubomír Holbík zo Serede, 94b., piaty Tomáš Kelemen z Imeľa, 94b., šiesty Gábor Rajko z Nesvadov, 93b., siedmy Tomáš Slovák zo Senca, 93b., ôsmy Tomáš Majer z Frídku Místku ČR, 93b., deviaty Pavel Krčma z Nezdanic ČR, 93b., desiaty Ing. Jozef Ďuračka z Trnavy, 93b., jedenásty skončil  Milan Zábranský z Nitry, 92b., dvanásty  Milan Hladký st. z Nitry, 92b., trinásty skončil Imrich Sabadoš zo Šamorína, 91b.,  štrnásty skončil  Andrej Tóth z Galanty, 90b., pätnásty Vladislav Gubka  z Partizánskeho, 90b.

O strelcov a početnú koronu sa podávaním poľovníckych špecialít v bufete postaral Ivan Mertel zo Senice.

Jozef Bachratý – tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici