Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch 2021

Stalo sa peknou tradíciou, že deti vo výtvarnej súťaži Zvieratká v našich lesoch stvárňujú formou výtvarných prác svoj vzťah k prírode a voľne žijúcej zveri. Prezentácia týchto prác sa následne organizuje počas poľovníckej výstavy trofejí ratickej zveri ulovenej v revíre okresov MY a SE. S ohľadom na súčasnú „kovidovú“ situáciu sa výstava trofejí neuskutočnila, ale napriek tomu sa prírodnou tematikou deti v rámci výtvarnej výchovy zapodievali. Z iniciatívy odboru školstva MsÚ Senica, Europe Direct Senica a Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu bola i tento rok vyhlásená súťaž o najlepšie výtvarné práce s tematikou prírody a voľne žijúcej zveri. Odborná porota pod vedením p. Štefana Ortha, umelca a pedagóga ZUŠ mala možnosť posúdiť celkom 160 prác.

„Je obdivuhodné, ako verne dokážu deti stvárniť svoje predstavy a vzťah k prírode. O to bolo rozhodovanie poroty obťažnejšie. Dovolím si vysloviť presvedčenie, že si takáto činnosť posilní kladný vzťah mladej generácie k našej krásnej prírode“, vyjadril sa k súťaži Jaromír Pláteník za RgO SPZ.

V každej kategórii bolo ocenených 3-7 najlepších prác. Vzhľadom na už spomínanú „kovidovú“ situáciu nie je možné tieto výtvarné dielka predstaviť komplexne verejnosti a pred zrakmi rodičov alebo starých rodičov odovzdávať diplomy a víťazné ceny tak, ako sa to uskutočňovalo po minulé roky. Víťazné ceny boli však víťazom doručené osobne a pevne veríme, že ich veľmi potešili a motivovali k ďalším výtvarným úspechom.

Poďakovanie za túto úspešnú akciu patrí všetkým, ktorí sa do výtvarnej súťaže zapojili. Patria sem predovšetkým tvorcovia výtvarných prác, ale tiež nesmieme zabudnúť na prácu a motiváciu pedagógov. Poďakovanie patrí tiež členom poroty Štefanovi Orthovi a spoluorganizátorom odboru školstva MsÚ pod vedením Martina Dudáša, Alexandre Berecovej z Europe Direct Senica a Regionálnej organizácii SPZ so sídlom v Senici.

Ocenení: Kategória deti predškolského veku - Kralovičová Hanka (Materská škola Čáry), Jakub Janák (Materská škola Cerová), Alžbeta Hrušková (Materská škola Moravský svätý Ján), Michaela Iršová (Materská škola Častkov); Kategória 1.-4. ročník ZŠ - Miriam Kalková (ZŠ Sobotište), Kristína Drahošová (ZŠ Hradište pod Vrátnom), Sofia Geržová (ZŠ Komenského), Leona Hromková (ZŠ Smrdáky), Oliver Ambra (ZŠ V. P. Tótha Senica), Eliška Mikulíčková (ZŠ V. P. Tótha Senica), Samuel Bôrik (ZŠ V. P. Tótha Senica); Kategória 5.-9. ročník ZŠ -  Nelly Režnáková (ZŠ J.Mudrocha Senica), Michaela Ivanová (ZŠ Sobotište), Miroslava Pavesková (ZŠ V.P.Tótha Senica); Kategória ZUŠ  - 1. stupeň a 2.stupeň - Ctibor Krušinský (ZUŠ Senica), Bibiána Blažeková (ZUŠ Senica), Ester Sára Manďáková (ZUŠ Senica), Róbert Morávek (ZUŠ Senica), Teodor Samek (ZUŠ Senica).

Dovolím si vysloviť presvedčenie, že i takáto činnosť posilní kladný vzťah mladej generácie k našej krásnej prírode.

 

                                                                                              Ing. Jaromír Pláteník predseda OK RgO SPZ Senica

viac na:

www.spzse.sk/osveta/vytvarna-sutaz-zver-v-nasich-lesoch/