Skúšky duričov - PZ Moravský Svätý Ján, 26.-27.11.2016

Na základe poverenia Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica boli v dňoch 26.-27.11.2016 usporiadané skúšky duričov v Poľovníckom združení Moravský Svätý Ján.

Skúšky duričov boli v prvý deň za zvuku poľovníckych fanfár v podaní pánov Mariána Hajdina a Adama Kotrča slávnostne zahájené spoločnou poľovačkou na diviačiu zver, ktorá sa uskutočnila v poľovnom revíri Moravský Svätý Ján.

Všetkých účastníkov privítal predseda PZ Ing. Peter Mračna, ktorý predstavil zbor rozhodcov na čele s hlavnou rozhodkyňou Mgr.Katarínou Malíkovou z Dunajskej Lužnej.

S organizáciou spoločnej poľovačky oboznámil poľovnícky hospodár Mgr.Ivan Mihalovič.

Po úspešnej poľovačke, na ktorej sa ulovili štyri kusy diviačej zveri, rozhodcovia odskúšali prihlásených psíkov na takzvaných drobných disciplínach, aby na druhý deň zostali už iba dve, odvaha v diviačom oplôtku a dohľadávka diviaka na nepofarbenej diviačej stope. 

Mohlo by sa zdať, že na druhý deň zostali tie ľahšie disciplíny. Predvedené výkony psíkov v diviačom oplôtku však podľa pridelených známok rozhodcovským zborom hovoria o presnom opaku. V tejto dôležitej disciplíne dostalo známku „nula“ až päť psov a na skúškach z tohto dôvodu neuspeli. Dvaja vodiči so skúšok odstúpili. Z dvanástich prihlásených psíkov skúšky duričov úspešne dokončilo len päť psov.

Na prvom mieste skončil pes alpský jazvečíkovitý durič JERRY spod Kavciara, 202b. I.cena s vodičom Petrom Mackom zo Studienky, druhá skončila suka jazvečíka hrubosrstého ORKA z Oravskej Magury, 188b. I.cena s vodičom Štefanom Badom z Kútov a na treťom mieste sa umiestnila suka slovenského kopova CINA spod Hradeckej lúky, 183b. II.cena s vodičom Petrom Chrenom z Machuliniec.

Poriadajúce Poľovnícke združenie Moravský Svätý Ján sa tejto náročnej dvojdňovej kynologickej akcie zhostilo na výbornú.

Okrem zástupcu OPK pre okresy Myjava a Senica poďakoval za vodičov za vzornú prípravu SD poriadajúcemu PZ Moravský Svätý Ján pán Štefan Bada a my sa i touto cestou k poďakovaniu ešte raz pripájame.