Kynológia

Farbiarske skúšky malých plemien v Borskom Mikuláši

    Na základe Plánu kynologických podujatí na rok 2013 uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 16.júna 2013 v PZ Borský Mikuláš farbiarske skúšky malých plemien. Skúšky organizačne pripravila kynologická komisia RgO SPZ pod vedením jej predsedu...