Kynológia

Brlohárske skúšky na strelnici v Senici 21.9.2014

Z poverenia Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica usporiadalo Poľovnícke združenie Senica – Bažantnica dňa 21.septembra 2014 na strelnici RgO SPZ v Senici, časť Čáčov brlohárske skúšky. Pri zahájení skúšok predsedom PZ ing.Vladimírom Holickým si účastníci uctili...

Predbežné farbiarske skúšky (PF) v PZ Koválov 14.9.2014

Na základe Plánu kynologických podujatí na rok 2014 uskutočnila Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica dňa 14.septembra 2014 v PZ Koválov predbežné farbiarske skúšky. Skúšky organizačne pripravila kynologická komisia OPK pre okresy Myjava a Senica pod vedením jej predsedu...

Farbiarske skúšky malých plemien v PZ Borský Mikuláš 15.6.2014

Dňa 15. júna 2014 sa konali farbiarske skúšky malých plemien, ich organizáciou bolo poverené  PZ v Borskom Mikuláši. Na skúšky bolo prihlásených 17 psov, aj predvedených bolo 17. Skúšky aj pripravenosť psov boli na veľmi dobrej úrovni, čomu zodpovedá aj výsledok, keď zo 17 psov skončilo...

Skúšky vlôh stavačov PZ Kúty 13.4.2014

Dňa 13.4.2014 sa uskutočnili skúšky vlôh stavačov, na ktorých bolo prítomných 7 psov. Vodiči najlepších psov boli: Adam Kotrč so psom nemecký krátkosrstý stavač s počtom bodov 174, na druhom mieste sa umiestnil Martin Švec s nemeckým krátkosrstým stavačom s počtom bodov 165...

Duričské skúšky v PZ Stará Myjava 23.-24.11.2013

Chata „Lipovčeky“ Poľovníckeho združenia Stará Myjava v okrese Myjava bola organizačným centrom pre uskutočnenie duričských skúšok, ktoré sa konali v dňoch 23.- 24.novembra 2013. Po odznení poľovníckych fanfár predseda PZ Stará Myjava p.Pavol Kubík privítal všetkých účastníkov skúšok,...

Farbiarske skúšky duričov v PZ Turá Lúka 27.10.2013

Dňa 27.októbra 2013 z poverenia RgO SPZ usporiadalo PZ Turá Lúka farbiarske skúšky duričov. Ing.Pavol Hrnčiar, predseda PZ Turá Lúka privítal všetkých účastníkov skúšok v peknom areáli PZ Turá Lúka a novovybudovanej chate PZ – Lesanke. Na skúšky bolo prihlásených desať vodičov. Hlavným rozhodcom...

Farbiarske skúšky stavačov v PZ Kúty 20.10.2013

V Regionálnej organizácii SPZ so sídlom v Senici boli v mesiaci október 2013 uskutočnené dve kynologické podujatia. Dňa 20.októbra 2013 sa konali farbiarske skúšky stavačov. Ich organizáciou bolo poverené  PZ v Kútoch a garantom týchto skúšok bol p.Štefan Bada, kynologický referent PZ. Výkon...

Jesenné skúšky stavačov a malých plemien v PZ Borský Svätý Jur

Z poverenia Regionálnej organizácie SPZ so sídlom v Senici boli dňa 6.októbra 2013 v PZ Borský Svätý Jur uskutočnené Jesenné skúšky stavačov a malých plemien. Po odznení poľovníckych fanfár privítal účastníkov skúšok v peknom areáli PZ pán Stanislav Šimek - predseda PZ,...

Skúšky v brlohárení na líšku

Na základe Plánu kynologickej činnosti pre rok 2013 uskutočnila Kynologická komisia Regionálnej organizácie SPZ so sídlom v Senici pod vedením Františka Martiša, predsedu Kynologickej komisie dňa 22. septembra 2013 na umelom brlohu na strelnici RgO SPZ v Čáčove skúšky...

Predbežné farbiarske skúšky (PF) v PZ Koválov

Na základe Plánu kynologických podujatí na rok 2013 uskutočnila Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici dňa 08. septembra 2013 v PZ Koválov predbežné farbiarske skúšky.Skúšky organizačne pripravila kynologická komisia RgO SPZ pod vedením jej predsedu pána Františka Martiša . PZ...