Kynológia

Skúšky duričov - PZ Cerová, 9.-10.12.2017

„ Dámsky rozhodcovský zbor na skúškach duričov v Cerovej – Lieskovom „ Z poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica usporiadalo v dňoch 9.-10.12.2017 Poľovnícke združenie Cerová skúšky duričov. Skúšky sa konali v poľovnom revíri Cerová, ktorý sa nachádza  na...

Farbiarske skúšky duričov - PZ Turá Lúka 22.10.2017

Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica usporiadala dňa 22.októbra 2017 farbiarske skúšky duričov. Usporiadaním skúšok poverila PZ Turá Lúka. Po odtrúbení poľovníckych signálov na slávnostnom zahájení všetkých účastníkov privítal v krásnom prostredí poľovníckeho areálu predseda PZ Turá...

Predbežné skúšky farbiarov - PZ Koválov, 10.9.2017

    Na základe poverenia Obvodnej poľovníckej komory Myjava a Senica usporiadalo Poľovnícke združenie Koválov dňa 10.septembra 2017 predbežné skúšky farbiarov. Skúšky sa uskutočnili v dobre zazverenom poľovnom revíri Koválov. Slávnostné zahájenie skúšok sa uskutočnilo...

Skúšky duričov - PZ Moravský Svätý Ján, 26.-27.11.2016

Na základe poverenia Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica boli v dňoch 26.-27.11.2016 usporiadané skúšky duričov v Poľovníckom združení Moravský Svätý Ján. Skúšky duričov boli v prvý deň za zvuku poľovníckych fanfár v podaní pánov Mariána Hajdina...

Skúšky duričov - PZ Stará Myjava, 21.-22.11.2015

Na základe poverenie Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica uskutočnilo PZ Stará Myjava v dňoch 21.-22.novembra 2015 v poľovnom revíri Stará Myjava duričské skúšky. Slávnostné zahájenie bolo uskutočnené v areály PZ Stará Myjava pri chate Lipovčeky. Všetkých účastníkov...

Jesenné skúšky stavačov a malých plemien v PZ Borský Sv. Jur 4.10.2015

Obvodná poľovnícka komora pre okresy Myjava a Senica usporiadala 4.októbra 2015 v poľovnom revíri Borský Svätý Jur jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrívrov. Účastníci skúšok boli na zahájení privítaní slávnostnými lesnicami v poľovníckom areály Poľovníckeho...

Duričské skúšky v OPK pre okresy Myjava a Senica

Kynologická komisia OPK pre okresy Myjava a Senica usporiadala v mesiaci november 2014 dvoje duričské skúšky. Vďaka pochopeniu a ústretovosti funkcionárov ale i radových členov niektorých PZ v pôsobnosti OPK sa tak ešte dá zorganizovať takéto náročné dvojdňové skúšky, na...

Farbiarske skúšky duričov v PZ Turá Lúka 26.10.2014

Jednou z ďalších akcií z plánu činnosti kynologickej komisie Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Myjava a Senica na rok 2014 bolo uskutočnenie farbiarskych skúšok duričov. Usporiadaním týchto skúšok bolo poverené PZ Turá Lúka z okresu Myjava, ktoré patrí do organizačnej štruktúry...

Jesenné skúšky stavačov a malých plemien v PZ Šaštín-Stráže 5.10.2014

V rámci plnenia plánu Kynologických podujatí uskutočnených v Obvodnej poľovníckej komore pre okresy Myjava a Senica na rok 2014 boli dňa 5.októbra 2014 v Poľovníckom združení Šaštín-Stráže zorganizované jesenné skúšky stavačov a malých plemien. Skúšky zahájil predseda PZ...