Archív článkov

VSP B-100 9.10.2021

  Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici pre  okresy Myjava  a Senica usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 09. októbra 2021 Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii. Zahájenie sa uskutočnilo hneď po vylosovaní poradia, nakoľko...

VSP G-200 05.09.2021

Verejný strelecký pretek „ Guľový štvorboj G – 200  Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 5.9.2021na strelnici v Senici časť  Čáčov verejný strelecký pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“. Súťažiacich...

Memoriál Jána Pánika VSP-B100,01.08.2021

„ Memoriál Jána Pánika  B-100   23. ročník „ Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 1. augusta 2021  na strelnici RgO SPZ v Čáčove  už 23. ročník Verejného streleckého preteku „ Memoriál Jána Pánika“. Strelci súťažili na strelisku olympijská...

Memoriál Jána Janšáka M-800, 27.06.2021

Memoriál JÁNA JANŠÁKA  M-800 v malokalibrovkovom štvorboji, 27.06.2021 Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 27.06. 2021 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXV. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800. Poriadaním tohto preteku...

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZVER V NAŠICH LESOCH 12.10.2020 09:13      Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí...

Výtvarná súťaž "Zver v našich lesoch"

     Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí s tematikou prírody a v nej voľné žijúcej...