Archív článkov

Celoslovenské kolo KMPPP

Celoslovenské kolo KMPPP uskutočnené 22.6.2024 v Liptovskom Hrádku - o putovný pohár prezidenta SPZ. Víťazom sa stal Adam Hájek z RgO SPZ Senica pod vedením JUDr. Štefana Makovníka - vedúceho krúžku KMPPP PZ Senica-Bažantnica. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu všetkým trom chlapcom : Adamovi...

SD PZ Prietrž 4.-5.12.2021

„ Duričské skúšky v PZ Prietrž „   Slovenská poľovnícka komora, organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica uskutočnila v dňoch 4.-5. Decembra 2021 duričské skúšky. Organizáciou týchto skúšok poverila Poľovnícke združenie Prietrž. Duričské skúšky boli zahájené...

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch 2021

Stalo sa peknou tradíciou, že deti vo výtvarnej súťaži Zvieratká v našich lesoch stvárňujú formou výtvarných prác svoj vzťah k prírode a voľne žijúcej zveri. Prezentácia týchto prác sa následne organizuje počas poľovníckej výstavy trofejí ratickej zveri ulovenej v revíre okresov...

VSP B-100 9.10.2021

  Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici pre  okresy Myjava  a Senica usporiadala na strelnici RgO SPZ v Senici časť Čáčov dňa 09. októbra 2021 Verejný strelecký pretek v streľbe na olympijskej batérii. Zahájenie sa uskutočnilo hneď po vylosovaní poradia, nakoľko...

VSP G-200 05.09.2021

Verejný strelecký pretek „ Guľový štvorboj G – 200  Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 5.9.2021na strelnici v Senici časť  Čáčov verejný strelecký pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“. Súťažiacich...

Memoriál Jána Pánika VSP-B100,01.08.2021

„ Memoriál Jána Pánika  B-100   23. ročník „ Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 1. augusta 2021  na strelnici RgO SPZ v Čáčove  už 23. ročník Verejného streleckého preteku „ Memoriál Jána Pánika“. Strelci súťažili na strelisku olympijská...

Memoriál Jána Janšáka M-800, 27.06.2021

Memoriál JÁNA JANŠÁKA  M-800 v malokalibrovkovom štvorboji, 27.06.2021 Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 27.06. 2021 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXV. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800. Poriadaním tohto preteku...