Archív článkov

Výtvarná súťaž Zver v našich lesoch

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZVER V NAŠICH LESOCH 12.10.2020 09:13      Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí...

Výtvarná súťaž "Zver v našich lesoch"

     Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okresov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí s tematikou prírody a v nej voľné žijúcej...

Verejný strelecký pretek „Guľový štvorboj G – 200", 6.9.2020

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici usporiadala dňa 6.9.2020 na strelnici v Senici časť  Čáčov verejný strelecký pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“. Pretekári v tejto disciplíne strieľajú guľovými zbraňami po päť...

Farbiarske skúšky malých plemien, PZ Borský Mikuláš 5.9.2020

  Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica usporiadala dňa 5.septembra 2020 farbiarske skúšky malých plemien. Organizáciou týchto skúšok poverila Poľovnícke združenie Borský Mikuláš, ktoré toto kynologické podujatie v tomto roku organizuje už po štyridsiatyprvýkrát. Okrem týchto...

Memoriál J.Pánika VSP B-100, 2.8.2020

  Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 2.augusta 2020 na strelnici RgO SPZ v Čáčove už 22.ročník Verejného streleckého preteku „ Memoriál Jána Pánika“. Súťažilo sa na strelisku olympijská batéria v štyroch kolách po dvadsaťpäť terčov . Verejný...

Memoriál Jána Janšáka M-800, 28.6.2020

VSP M-800 Memoriál J.Janšáka 28.6.2020.xlsx  Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Senici usporiadala dňa 28.06. 2020 na strelnici v Senici časť Čáčov už XXIV. ročník Memoriálu Jána Janšáka v redukovanom guľovom štvorboji M-800. Poriadaním tohto preteku si Regionálna...